Terug naar Sacarest Homepage  Terug naar  Agenda 13

 

De initiatief nemers van Sacarest

Anne en Dolf 

 

Anne Schubert groeide op tot volwassenheid achter het IJzeren Gordijn. Enerzijds werd zij gevormd door de communistische werkelijkheid maar haar fundament vond zij in haar passie voor de natuur en het geloof door de gemeenschap van de Herrnhutters.  Na de val van de muur vervolgde zij haar weg in Nederland en studeerde milieukunde en rechten. Het leren leven in kostbare eenvoud maakte haar duidelijk dat het geloof in de 'Westerse hemel' van materiele luxe en zekerheid een illusie is. In Sacarest ervaart zij de goddelijke dimensie in de ongeschonden natuur. Samen met Dolf zet zij zich in voor een bewustere mensheid waar spirituele ontwikkeling meer aandacht krijgt.

"Als het mij lukt om me open te stellen voor iets dat mij gekozen heeft keert het ‘bekende’ terug naar z’n oorsprong. Het wordt opnieuw geboren, ‘wetend’. Het is de waarheid. Iets in mij ‘weet’ dat het de waarheid is. Naar eigen keuze beweeg ik mee met het leven zoals het ‘is’. De donkere stroom van menselijke overtuigingen zou me meesleuren in een stroom van illusies terwijl de heldere stroom van de Natuur tracht bij te dragen tot de geboorte van een oeroud Zelf. Twee bewegingen strijden om m’n aandacht. Ik moet deze energieën in evenwicht brengen om ongedeerd uit de strijd tevoorschijn te komen. M’n onvrede is een zegen – ik ben er dankbaar voor. Ik weet waar m’n onvrede zich concentreert. Ik ben ontevreden met de illusies van het leven. Een innerlijk ‘weten’ verzet zich tegen dat wat het ‘bekende’ te bieden heeft. De strijd is een natuurlijke stuwende kracht. Een kracht die ik moet gebruiken en leiden, maar alleen van de kracht van de overgave aan dat wat ‘is’. Dat is wat ik moet leren, m’n bestemming. Als ik wil kan ik het tijdstip zelf kiezen. De bestemming werd met het gewaarzijn geaccepteerd, maar het werd gekozen vóór het gewaarzijn van keuze afwist".

Anne

 

Dolf in 't Veld was na zijn opleiding in techniek en sociale wetenschappen directeur van een bouwbedrijf. Toen overkwam hem het leven. Zijn  jarenlange ontdekkingsreis door de wereld bracht hem in contact met vreemde culturen maar vooral met zijn innerlijke gids. De manager die hechtte aan zekerheid en alles wilde plannen en organiseren voerde niet meer de boventoon. Het leren leven vanuit het vertrouwen op het grote geheel werd voor hem steeds belangrijker. Een van zijn grootste leermeesters is de natuur. Zij leert hem de weg naar huis terug te vinden. De intensieve aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en groepswerk baande de weg om in 1980 eerst tot  de stichting van El Bloque te komen.  Later startte hij, samen met Anne, Sacarest waar hij nu woont met Anne en andere huisgenoten.

"Vanmorgen zat ik weer aan zee en ben getuige van de inmens grote aarde die naar de zon toe kantelt totdat de zon vanachter de horizon zichtbaar wordt. Ook deze morgen geschiede het wonder weer: de machtige rode zon kwam langzaam maar onverstoorbaar omhoog tot dat ze met moeite de horizon kon loslaten en vrij zich verder bewoog de hemel in. Er kwam een vraag in me op: Wat ben je Natuur? Met een te intens volume om comfortabel te zijn kwam het antwoord uit de zee: JIJ!! WAS JE ME VERGETEN?! Er valt een diepe stilte om me heen en ik ervaar een kleinheid in me en prevel oh mijn god... Dan begint zich langzaam in me te voltrekken dat ik zocht naar iets dat ik was, dat ik zoek naar iets wat ik ben. Wat een wakker worden uit de droom: de Natuur ben Ik..                 Deze ontdekking gun ik minstens iedere medemens en nog veel meer. Voor mij begon het daar en het vervolg was Sacarest. Graag willen we de natuur in z'n meest ongerepte vorm en toch dicht bij de bewoonde wereld toegankelijk maken voor de ontdekking dat wij allemaal de natuur zelf zijn.  Dit is de essentie van Sacarest

 Dolf