Terug naar Homepage  

Sacarest

 

 

 Werk-leer Programma      WLP

 

horizontal rule

 

Begindatum steeds de eerste van elke maand. 

Sacarest  biedt met het Werk-Leer Programma een uitdaging aan mensen die interesse hebben om voor de periode van minimaal een maand intens betrokken te zijn bij onze woonwerkgemeenschap.

Wij bieden je een op werk georiënteerd programma met leeraspecten op fysiek, emotioneel en sociaal niveau. Leermomenten zullen zich zowel in de woon- als in de werksituatie voordoen. Dagelijks zijn er overleg- en bezinningsmomenten, zoals bijvoorbeeld de 'sharing'. Het is een ontmoetingsplek en vast punt in de dag voor permanente en tijdelijke Sacarest  bewoners, waarin je kunt oefenen om niet-reactief te communiceren. Het is de bedoeling dat je bij jezelf blijft, in het hier-en-nu en deelt wat in je leeft.

Onze voorkeur gaat uit naar mensen die open staan en bereid zijn over zichzelf te leren. Van deelnemers wordt verwacht dat zij de verantwoordelijkheid voor hun eigen veranderingsproces kunnen dragen. Ieder die aan het werk-leerprogramma deelneemt, krijgt persoonlijke aandacht van één of meerdere leden van het Sacarest-team.

De werkzaamheden kunnen zeer verschillend van aard zijn. Je kunt ingezet worden op die plaatsen, waar de gemeenschap mensen nodig heeft.

Praktische gegevens:

Je kunt solliciteren door onderstaande kennismakingsvragen in te vullen. Antwoorden en foto kun je naar ons mailen o.v.v. ‘WLP’  

Er wordt meegewerkt in de gemeenschap. De werkzaamheden vinden plaats in het restaurant, de huishouding, het onderhoud van het landgoed. Het bepalen van je inzet, werktijden en bijdrage kan een leerpunt zijn.

Duur: minimaal een maand

Na een maand kun je op Sacarest  verzoeken om je verblijf te verlengen.

  

Veelgestelde vragen over het Werk-Leer Programma::

bullet

Hoeveel uur werk je per dag? Het WLP is een fulltime ervaring. Uit het verleden hebben we geleerd dat als deelnemers tegelijk met het WLP ook andere plannen hadden,  je dan meestal in tijdnood komt. De meeste mensen die deelnemen aan het WLP, komen hier om te leren hun leven beter te structureren. Oftewel, als jij in staat bent om een goede structuur in je leven aan te brengen, zou het kunnen dat je tijd over hebt. Het aantal uren dat je per dag werkt, kan inzet zijn voor je leerproces. Wij denken dat je er meer van leert om je grenzen te verkennen, dan om een structuur aan te bieden van een vast aantal uren. De kunst is om zinvol bezig te zijn en dat kun je hier ontdekken. Je moet het werk hier niet vergelijken met een baan in Nederland. Het fijne van het WLP is dat je kunt oefenen met de dingen die jij graag wilt leren. Werk is hiervoor een middel, niet een doel. Het is hier een grote 'speeltuin', alleen hebben we 'rubber' tegels om je op te vangen als je uit de draaimolen valt.
 

bullet

Hoe kijken jullie aan tegen werk? Werk is voor ons een oefening om onszelf in de wereld uit te drukken. Als je voortbrengt wat in je is, zal dat wat je voortbrengt je steunen. Daarom is onze begeleiding er op gericht je bewust te worden en je te helpen realiseren in één-op-één gesprekken en in de werkleerdersbijeenkomsten. Ieder persoon krijgt een werkbegeleider en een persoonlijk begeleider toegewezen. We verwachten van je dat je zelf de verantwoordelijkheid draagt voor je eigen veranderingsproces. Je kunt altijd een beroep doen op je persoonlijke begeleider of andere vaste bewoners van Sacarest. Er is in onze maatschappij niet voor iedereen een baan, er is wel voor iedereen werk. Wij vinden het belangrijk dat  je leert om werk te zien. Wat is nodig en wat heb je te geven? Het allerbelangrijkste is, om te ontdekken wat je missie is. Graag helpen we je daar bij om hier samen een tijdje op te lopen en dit uit te zoeken. In Nederland is het vaak zo dat je net zolang wordt gepusht om promotie te maken, totdat je boven je kunnen zit. Wat er dan vaak gebeurt is dat je uitgeblust raakt (burned out). Wij denken dat het goed is om eenvoudig werk te vervullen om jezelf zo te helen en de weg terug te vinden. In deze eenvoud kun je leren om zingeving te ervaren. Als jij in staat bent om in eenvoudig werk de zingeving te ervaren, heb je jezelf het grootste cadeau gegeven wat mogelijk is. Als je de zin leert te zien van eenvoudig werkt en je leert hiervan, dan kun je een opleiding voor de rest van je leven creëren. Leer de kunst om het bijzondere in het gewone te zien.
 

bullet

Wat kost het mij als ik mee doe aan het WLP? Al onze workshops zijn gebaseerd op ons 'Dana'-principe. Zie voor meer informatie op deze site over 'Dana'. Je betaalt vooraf inschrijfgeld van 190,- euro. Het  WLP is de grootste oefening en uitdaging in Dana. In werk druk je je liefde uit, in werk geef je.
 

bullet

Zijn er altijd gasten of workshops tijdens het WLP? Meestal zijn er workshops gedurende een aantal weken en is er in de eerste week geen workshop, zodat iedereen ingewerkt kan worden en je elkaar kan leren kennen. We hebben dit jaar alleen speciale 'gastenweken' waarin mensen kunnen verblijven zonder een workshop te volgen. Hierin wordt wel van mensen verwacht dat ze open staan voor bewustwording. Wij bieden een programma aan.
 

bullet

Hoeveel dagen in de week ben ik vrij? Je werkt 6 dagen in de week. In overleg kun je aangeven welke dag je graag vrij zou willen.

bullet

Mag ik zelf kiezen waar ik wil werken? Je kunt aangeven waar je wil werken. Wij vinden je motivatie vooral belangrijk. Wil je ergens werken omdat je hier al goed in bent, of omdat je het leuk vindt?

bullet

Slaap ik op een eigen kamer? Iedere deelnemer krijgt een kamer, die je soms moet delen met een kamergenoot. Er is een gezamenlijke badkamer.

We hebben een aantal vragen voor je samengesteld, omdat we het belangrijk vinden zorgvuldig te kijken of Sacarest  voor jou en voor ons (op dit moment) de juiste keuze is om elkaar positief te stimuleren in bewustwording.


KENNISMAKINGSVRAGEN VOOR HET WERK-LEER PROGRAMMA

  1. Wanneer ben je geboren?
  2. Wat heb je nodig en wat heb je te geven?
  3. Vermijd je iets door hier te komen en je huidige situatie achter je te laten?
  4. Heb je ervaring met het leven in een woon- werkgemeenschap?
  5. Heb je verwachtingen en stel je eisen aan de mensen waar je mee gaat samenwonen?
  6. Hoe ervaar je vriendschap, heb je vrienden en wat betekenen ze voor je?
  7. Wat trekt je in het werken hier aan en welk werk heeft je voorkeur?
  8. Hoe kijk je tegen werk aan en wat is je huidige ervaring met werk / huidige werk? Ben je in staat volledig te werken?
  9. Gebruik je medicijnen? Zo ja, waarvoor?
10. Waar denk je hier je eigen valkuilen tegen te komen?
11. Kun je in percentages aangeven wat je hier meer en minder belangrijk denkt te zullen vinden: het werk
/ de  leefgemeenschap/ persoonlijke ontwikkeling
12. Zijn er boeken of workshops die je gevormd hebben? Zo ja, welke dan?
13. Wat hoop je hier voor jezelf te bereiken? En wat wil je leren?
14. Wat is een belangrijke vraag voor je en wat is je antwoord?
 

Welke periode zou je hier willen zijn (a.j.b. data noemen).

M
ail je antwoorden & foto naar ons.